Aicinājums uz gavēni

Ievietots: 27.11.2020 / LBDS ziņas

Aicinājums uz lūgšanu un gavēni!

Žēlastība mums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!

Pandēmijas piemeklējuma laikā valsts vadītāji ir noteikuši pasākumus, ar kuriem ir cerība ierobežot sērgas izplatīšanos. Katrs, kurš labprātīgi piedalās un ievēro noteikumus, upurē daļu savas brīvības un dzīves kvalitātes kopīgajam labumam. Taču cilvēki, kas cer un paļaujas uz Dievu, var darīt ko īpašu. Mēs varam lūgt Dievu un savu lūgšanu atbalstīt ar gavēni. Īpaši aicinām pievienoties visus, kam uzticēta atbildība valsts pārvaldē un pašvaldībās vai citos svarīgos uzdevumos.

Latvijas kristīgo baznīcu un draudžu vadītāji aicina pirmo no četrām Adventa nedēļām veltīt, lai katru dienu sirsnīgi lūgtu par savu pilsētu vai pagastu, par mūsu zemi un visām zemēm, par mūsu tautu un visiem cilvēkiem Covid-19 pandēmijas piemeklējumā. Varam lūgties saviem vārdiem vai izmantot klāt pievienoto un citas piemērotas lūgšanas.

Aicinām visus draudzes cilvēkus lūgt un gavēt no pirmās līdz otrajai Adventei!

Adventa Otrajā svētdienā baznīcu vadītāji un pārstāvji noturēs kopīgu aizlūgumu Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā. Šī lūgšana tiks pārraidīta tīmeklī un varēsim savas lūgšanas savienot.

 

Kas ir gavēnis un kāpēc gavēt?

Bībelē mēs varam lasīt par dažādiem piemēriem, kad tiek gavēts. Mozus gavēja, lai saņemtu no Dieva Sinaja kalnā Viņa likumus (2. Mozus 34:28), Dāvids gavēja sava slimā bērna dēļ (2. Samuēla 12:16), Ezra gavēja pats kopā ar saviem ļaudīm, lai Dievs sargātu viņus ceļā uz Jeruzālemi (Ezras 8:21-23), Jēzus gavēja pēc savām kristībām tuksnesī, lai sagatavotos savai publiskajai kalpošanai (Mateja 4:1-11). Pirmie kristieši gavēja, lai saprastu Svētā Gara nodomu attiecībā uz misionāru izsūtīšanu (Apustuļu d. 13:3). Un Jēzus runāja par laiku, kad Viņa mācekļi gavēs (Marka 2:20).

Dažādās kristīgās tradīcijās vēsturiski izveidojušie gavēņi gan pirms Lieldienām, gan Adventa laikā. Gavēšana nav ne svara nodzīšanas līdzeklis, ne labsajūtas radīšanas metode. Tās mērķis ir tuvoties Dievam, lai saprastu Viņa nodomu konkrētajā dzīves situācijā. Pandēmijas laiks aicina mūs jo īpašāk meklēt Dieva prātu un pārbaudīt sevi, kādi esam Viņa priekšā. Vecajā Derībā reizi gadā bija grēku nožēlas diena, kad visa tauta gavēja un izsūdzēja Dievam grēkus. Uz to senatnē aicināja arī pravietis Joēls: Un vēl tagad Kungs saka: Atgriezieties pie manis no visas sirds, gavējiet, raudiet un sērojiet!” Plosiet savas sirdis, ne drānas un atgriezieties pie Kunga, sava Dieva, jo viņš ir žēlīgs un līdzcietīgs, gauss dusmās un dāsns žēlastībā, viņš rimsies no ļauna!” Joēla 2:12-13.

 

gavēt?

Varam sākt ar atturēšanos no vienas ēdienreizes dienā. Pakāpeniski palielinot līdz divām ēdienreizēm. Varam gavēt, lietojot tikai ūdeni, bet nelietojot pārtiku. Bet ir svarīgi apzināties savu fizisko stāvokli, lai gavēnis nekļūtu par smagu veselības traucējumu radītāju. Primāri gavēnis ir atturēšanās no ēšanas, bet plašākā nozīmē tas ietvertu arī atturēšanos no sociālo tīklu lietošanas, TV skatīšanās, nevajadzīgām sarunām. Gavēnis var būt arī diena klusumā, kad nerunājam nemaz. Bet ir svarīgi saprast, kāpēc es gavēju. Gavēšanas rezultāts ir gan atjaunotas attiecības ar Dievu, gan iedvesma kalpot cilvēkiem. Gavēnis nav izrādīšanās citu priekšā, bet gan atrašānās Dieva tuvumā (Mateja 6:16-18).

 

Kā varam lūgt COVID-19 izplatības laikā?

Lūgsim! Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas, un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Vai:

Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par cilvēkiem slimības smagi skartajās zemēs – mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm apturēt vīrusa plosīšanos. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai neaizmirstam cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas riskē ar sevi, lai rūpētos par slimniekiem un viņu ģimenēm. Stiprini un sargā arī citu arodu darbiniekus, kuru pūles ļauj dzīvei turpināties. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Iedvesmo pētniekus, kas strādā, lai radītu zāles un pretlīdzekļus. Liec viņu darbam sekmēties! Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Vadi visus vadītājus, lai viņi pieņem gudrus un pareizus lēmumus. Lai rīkojas taisnīgi. Vadi viņus tā, lai tiem varētu uzticēties un uz viņiem droši paļauties. Lai cilvēku attiecības un sadzīve varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Stāvi pretī tiem, kuri gribētu šo sērgu izmantot savtīgiem mērķiem un slepeniem nolūkiem. Neļauj viņu plāniem izdoties! Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību.

Āmen!

← Citi raksti