Aicinājums draudzēm atzīmēt Bāreņu svētdienu

Ievietots: 28.09.2015 / LBDS ziņas

Pagājušajā gadā Latvijas Baptistu draudžu savienība kopā ar citām Latvijas konfesijām un draudzēm citās pasaules valstīs sāka atzīmēt pirmo novembra svētdienu kā Bāreņu svētdienu. Mēs aicinām draudzes un draudžu vadītājus atzīmēt Bāreņu svētdienu 1. novembrī.

Esam pateicīgi Dievam, ka šogad līdz 1.septembrim adoptēti 186 Latvijas bērni. Turpina pieaugt Latvijas iedzīvotāju adoptēto bērnu skaits, kā arī turpina sarukt uz ārvalstīm adoptēto bērnu skaits. Latvijas iedzīvotāji līdz 1.septembrim adoptējuši 98 bērnus, kas ir par 22 bērniem vairāk nekā pirms gada šajā laika periodā. Savukārt uz ārvalstīm adoptēto bērnu skaits līdz septembra sākumam, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laika periodu, sarucis par 33 bērniem. Šogad pirmajos astoņos gada mēnešos uz ārvalstīm adoptēti 88 bērni no Latvijas.

Kas ir Bāreņu svētdiena?

Bāreņu svētdiena ir ekumēniska iniciatīva, kas apvieno kristiešus 52 pasaules valstīs. Tās mērķis ir aicināt sabiedrību praktiski izdzīvot Evaņģēliju, atverot savas sirdis un mājas bāreņiem. Bāreņu svētdienas iniciatīva aicina uzņemties rūpes par bāreņiem, kļūstot par aizbildņiem, adoptējot vai ar izpratni, iedrošinājumu un atbalstu izturoties pret tiem, kuri to dara. Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji ir pievienojušies šai iniciatīvai, aicinot arī savas draudzes novembra pirmajā svētdienā draudzēs atcerēties par bez vecāku gādības palikušajiem.

DAŽI IETEIKUMI, KĀ JŪS SAVĀ DRAUDZĒ VARAT ATZĪMĒT BĀREŅU SVĒTDIENU

Mācītāja uzruna par bāreņu tēmu Bībelē.
Pieminiet bez vecāku aprūpes palikušos bērnus aizlūgšanās.
Aiciniet cilvēkus no draudzes, kuri ir adoptējuši, ir aizbildņi vai audžuģimene, dalīties ar savu pieredzi.
Runājiet par to, kā draudze var atbalstīt ģimenes, kurās aug bez vecāku gādības palikuši bērni.
Apdomājiet, vai jūsu draudze varētu „adoptēt” tuvāko bērnunamu.

Dievs Svētajos Rakstos daudzkārt mums ir atklājies kā Tāds, kuram rūp bāreņi. Viņš mūs katru Savā žēlastībā ir adoptējis, un tas ļauj mums Viņu uzrunāt: “Mūsu Tēvs Debesīs.” Jēzus izvēlējās identificēties ar vismazākajiem, atstumtākajiem un neaizsargātākajiem, sakot: “Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem.., to jūs esat Man darījuši.” (Mateja evaņģēlijs 25:40) Šobrīd Latvijā bērnunamos atrodas gandrīz 2000 bērnu, kuriem nepieciešama ģimenes mīlestība.

Kristieši gadsimtu gaitā ir aktīvi iesaistījušies bez vecāku aprūpes palikušo bērnu aprūpē. Jūsu draudzē ir cilvēki ar vienreizēju un neatkārtojamu pieredzi. Iespējams, ka kādu sirdis jau ir atsaukušās bāreņu saucienam pēc palīdzības. Varbūt kādi tiks uzrunāti tieši šajā svētdienā! Mūsu lūgšana ir, lai draudze no jauna gūst jaunu redzējumu, ka rūpes par bāreņiem ir Dieva dota atbildība. Lai mūs pazīst pēc tā, cik ļoti mēs mīlam un rūpējamies par vismazākajiem!

 

INFORMĀCIJA BĀREŅU SVĒTDIENAS KOORDINATORIEM
Ja esat pieteicies vai vēlaties koordinēt Bāreņu svētdienu savā draudzē, aicinām jūs uz
BĀREŅU SVĒTDIENAS KOORDINATORU APMĀCĪBU
SESTDIEN, 2015. GADA 10. OKTOBRĪ PLKST. 11:00 MATEJA BAPTISTU DRAUDZES  "ZAĻAJĀ ZĀLĒ"  RĪGĀ, MATĪSA IELĀ 50B
SEMINĀRA IETVAROS:

Varēsiet gūt idejas, ko Bāreņu svētdienā darīt savā draudzē.
Saņemt dažādus informatīvus un izglītojošus materiālus, ko varēsiet lietot gan Bāreņu svētdienas dievkalpojumā, gan arī pēc tam.
Varēsiet gūt apmācību un atbildes, kā jūsu draudze var iesaistīties bāreņu kalpošanā un atbalstīt tos draudzes locekļus, kuri jau rūpējas par bērniem-bāreņiem.
Semināram pieteikties, zvanot pa telefonu 29112916, vai piesakoties Facebook Bāreņu svētdienas lapas pasākumā "Bāreņu svētdienas koordinatoru apmācība".

 

← Citi raksti