Aicinājums draudzēm

Ievietots: 12.03.2020 / LBDS ziņas

LBDS vadība aicina draudzes izvērtēt plānoto regulāro un neregulāro pasākumu, dievkalpojumu atbilstību šodien valstī izsludinātajai ārkārtas situācijai un rīkoties saskaņā ar to.

Tā kā skolās mācības atceltas un nenotiks arī interešu izglītības nodarbības, aicinām šo principu ievērot arī attiecībā uz svētdienskolu un citiem pasākumiem draudzēs.

Būsim sociāli atbildīgi! Izmantosim šo laiku saturīgām sarunām telefoniski, interneta vidē, laikam ģimenē, savai pašizaugsmei un laikam ar Dievu! Viņš mums ir devis spēka, mīlestības un savaldības garu, nevis bailības garu. (2. Tim. 1:7) Lai piedzīvojam šo patiesību un esam tās liecinieki šogad tik atšķirīgajā ceļā uz Lieldienām!

← Citi raksti