5. novembris – Pasaules Baptistu sieviešu lūgšanu diena

Ievietots: 05.09.2012 / Sieviešu kalpošana

Manas dārgās māsas! 5. novembris būs diena, kad mēs sanāksim kopā, lai lūgtu cita par citu, bet, galvenais – lai lūgtu par misijām visā pasaulē.

Esot visām kopā ar mērķi runāt par Svētā Gara augli – prieku, prātā nāk daudz pārdomu.

Prieks ir saistīts ar Evaņģēlija galveno vēsti – Jēzus Kristus nākšanu pasaulē. Lūkas 2:10 eņģelis teica: „Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks.” Cilvēki, kas ticēja Jēzum un Viņu pieņēma, piedzīvoja jaunpiedzimšanu. Tas ir Svētā Gara darbs, un šo garīgo piedzīvojumu pavada prieks. Grēki ir piedoti, un žēlastībā, kas tiek saņemta ticībā, ir atjaunotas pareizas attiecības ar Dievu. Sirdi piepilda paliekošs prieks.

Priekā izpaužas nesatricināma ticība, kas sakņojas mīlestības pilnās attiecībās ar Kristu.

Vēlos dot jums savu prieka definīciju. „Prieks ir apliecinājums tam, ka jūsu dzīvē ir Dievs.” Ja jūsu dzīvē ir Dievs un, ja jūs esat piepildītas ar Svēto Garu, šis Gara auglis būs visiem redzams jūsu dzīvē.

Lūdzu, nejauciet prieku ar laimi, jo to ir viegli izdarīt. Bībelē vārds „prieks” vai „priecāties” ir minēts 330 reizes, bet vārds „laime” ir pieminēts tikai 26 reizes. Laimes sajūta ir atkarīga no tā, kas ar tevi notiek. Tas nozīmē, ja visi apstākļi ir labvēlīgi, tad tu esi laimīga. Bet prieks rodas no iekšienes. Manai mātei tika konstatēts vēzis tieši 12 mēnešus pirms viņas aiziešanas pie tā Kunga. To vairāk kā 360 dienu laikā viņa gandrīz katru dienu vecā piezīmju kladē rakstīja Dievam veltījuma vēstuli. Kādu dienu viņa pirmajā lapā ierakstīja virsrakstu visām šīm vēstulēm – „Ak, kāds prieks!” Mums pārējiem tā bija neaizmirstama mācību stunda. Ritēja viņas dzīves pēdējās dienas, bet „Dieva klātbūtnes pierādījums” bija tik acīm redzams, ka viņas domas piepildīja neviltots prieks.

Es lūdzu Dievu par jums, lai prieks, kas ir Jēzū Kristū, būtu acīm redzams jūsu ikdienas dzīvē, ejot kopsolī ar Svēto Garu.

Raquel Contreras
PBA Sieviešu departamenta prezidente

 

Vadlīnijas Pasaules Baptistu sieviešu lūgšanu dienai 2012

← Citi raksti