26.03.2020 Pārdomas- M.Anševics

26.03.2020

Šāds pulkstenis (skatīt attēlā) jau gadiem ilgi stāv Limbažu Baptistu draudzes dievkalpojumu zāles aizmugurē. Visai simbolisks pulkstenis, kas, papildus laika rādīšanai, sev līdzi nes arī vēsti, kas ir balstīta rakstu vietā no vēstules efeziešiem 5:16: „Izmantojiet laiku”. Daudzu gadu garumā šim pulkstenim neoficiālā funkcija bija atgādināt mācītājam, ka savās svētrunās nevajag „stiept gumiju”.

Šodien, pēc ilgāka laika, iegāju zālē un atkal ieraudzīju to pašu pierasto pulksteni. Tomēr, no šodienas pozīcijas šie vārdi „Izmantojiet laiku” man iegūst pavisam citu, daudz svarīgāku nozīmi, kas atklājas skaidrāk, kad lasām šos pantus nedaudz plašāk: „Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojiet, nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas! Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts.” (Efeziešiem 5:15-17) Negaidīti visai ļauns un agresīvs vīruss mūs spiež rīkoties gudri ar savu laiku. Šī situācija katram no mums ir atgādinājums arī par to, ka laiks dzīvot un darboties mums nav apsolīts neizmērojami daudz.

Uz valsts ārkārtas stāvokli arī šodien cilvēki reaģē dažādi: kādi padodas neprātam un pavada naktis, cenšoties par katru cenu visu patiesību par vīrusu atrast YouTube video, citi nododas pilnīgam brīvdienu slinkumam, citi bailēs par nākotni piepilda saldētavas utt. Kaut kas no šī ir saprotams un pamatots, tomēr šobrīd, kā vēl nekad, ir ļoti svarīgi izmantot laiku gudri - censties saprast kādu rīcību šajos apstākļos, no manis sagaida Dievs. Esi gudrs! Nepieļauj, ka šis jautājums tev kļūst otršķirīgs.
Izmanto laiku!

LBDS Padomes brālis, mācītājs Mārtiņš Anševics