Radīšana - krāsojamās lapas

22.05.2015

Krāsojamā lapa katrai Radīšanas dienai.

1. diena - Lai top gaisma.

2. diena - Lai top izplatījums ūdens vidū, kas lai šķir ūdeņus no ūdeņiem.

3. diena - Lai zeme izdod zaļu zāli, stādus, kas paši nobriedina sēklu, un kokus, kas nes augļus, ikvienu ar savu sēklu.

4. diena - Lai top spīdekļi debess izplatījumā, tie lai atšķir dienu no nakts un lai ir par zīmēm, kas sadala laiku dienās un gados.

5. diena - Lai ūdenī mudžēt mudž dzīvo radījumu pulki, un putni lai lido pār zemi un debess izplatījumā.

6. diena - Lai zeme izdod dzīvniekus, katru pēc savas kārtas un visādus rāpuļus, katru pēc savas kārtas.
Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības.

7. diena - Dievs pabeidza septītajā dienā visus darbus, kādus Viņš bija darījis, un atpūtās septītajā dienā no visa sava darba, ko bija darījis.

Izmantots ar www.looktohimandberadiant.blogspot.com atļauju.