Projekts "Cerību planēta"

19.03.2015

LBDS SKA projekts „Cerību planēta” ir kalpošana bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Projekta ietvaros tiek organizēta diennakts nometne nedēļas garumā un "Labo darbu diena". Ir izveidojušās atbalsta grupas māmiņām un dienas centri bērniem Aizputē un Kandavā.