Shift

01.12.2014

No vienkārša ticīgā, līdz māceklim, kurš veido mācekļus.

Brīdī, kad tu kļūsti kristieti, tavas dzīves ritējums izmainās mūžības kontekstā. Tu saņem mūžīgo dzīvību, grēku piedošanu un tu tiec adoptēts Dieva ģimenē. Svētais Gars nu mājo tevī un palīdz tev izprast garīgas lietas. Grēka barjera ir nojaukta, tāpēc tagad tev ir iespēja veidot personiskas attiecības ar dzīvo Dievu.

Bet tas vēl nav viss. Tā pat kā Dievs tevi ir svētījis un mainījis tavu dzīvi, Viņš vēlas, ka arī tu kļūsti par svētību un palīdzi ienest pārmaiņas sev apkārt. Tava dzīve ir veidota ar mērķi, un, sekojot Kristum, tu piedalies Viņa misijā paplašināt Viņa valstību.

Materiālu sagatavoja un tulkoja organizācija "Jauniešu Virzība"