Labas Ziņas Bērniem 7. numurs

23.02.2015

TEMATS – Labiem darbiem vajadzīga drosme

Pāvils – drosmīgs kopā ar Dievu.
Bībeles pants – Romiešiem 1:16
Bībeles stāsts – Pāvila dzīves stāsts.
Anša stāsts – Labdien, mans žurnāla draugs!
Roku darbiņi – Drosme kolāžā.
Labie darbiņi – Lai daudz labu darbu piepilda pasauli!
Lūgšana – Lūgšana pēc drosmes. Daniēla lūgšanu piemērs.
Skolotājiem un vecākiem – Pārdomas par drosmi.
Praktiski ieteikumi par to, kā runāt ar bērniem par drosmi.
Iepazīsimies ar svētdienskolām – Aizpute un Matejs.
Dziesma – „Tavā klātbūtnē”
Vēl izdevumā – Uzdevumi, pārdomas par to kā izmainīt pasauli.