Labas Ziņas Bērniem 6. numurs

22.01.2015

TEMATS – Ziemassvētku brīnums. Prieks un dusmas, ticība un neticība

Bībeles pants – Lūkas ev. 2:11-12
Bībeles stāsts – Lūkas ev. 2
Anša stāsts – Mīļš un silts sveiciens no Anša Ziemassvētkos.
Roku darbiņi – Uzmundrinājumu aploksnes,
Ziemassvētku laika rokdarbu idejas (dekori, dāvaniņas u.c.).
Labie darbiņi – Apdāvināšanas idejas.
Lūgšana – Gaidot Kristus piedzimšanas svētkus –
ticība, cerība, mīlestība, prieks, miers.
Skolotājiem un vecākiem – Ziemassvētku stāsts un pārdomas.
Iepazīsimies ar svētdienskolām – Jelgava un Pitrags.
Dziesma – „Dziesma Kristus bērnam”
Vēl izdevumā – Uzdevumi, Ziemassvētku laika aktivitātes svētdienskolā un ģimenē, atkārtojums par Bībeli (Bībele – īpaša grāmata).