Labas Ziņas Bērniem 4. numurs

22.01.2015

TEMATS - Līdzība par sējēju

Bībeles pants – Lūkas ev. 11:28
Bībeles stāsts – Mateja ev. 13:1-23
Anša stāsts – Ansis – jaunais zemes īpašnieks.
Roku darbiņi – Lūdzošu roku vitrāža.
Labie darbiņi – Drošības noteikumi atpūtai vasarā.
Lūgšana – Šoreiz aizlūgšanas par pasauli, kurā dzīvojam!
Skolotājiem un vecākiem – Jēgpilna vasara un drošas aktivitātes vasarā.
Iepazīsimies ar svētdienskolām – Piltene un Viesīte.
Dziesma – „Tas ir jāzina visiem bērniem”
Vēl izdevumā – Uzdevumi, krustvārdu mīkla, atskats uz Dziesmu dienu 2011.