Labas Ziņas Bērniem 3. numurs

22.01.2015

TEMATS - Svinam Lieldienas

Bībeles pants – Jāņa ev. 11:25
Bībeles stāsts – Mateja ev. 26. – 28. nodaļa, Marka ev. 14. – 16. nodaļa,
Lūkas ev. 22. – 24. nodaļa, Jāņa ev. 18. – 20. nodaļa.
Anša stāsts – Ar palmas zaru uz dievnamu.
Roku darbiņi – Bezvārdu grāmatas krāsās veidots krusts.
Evaņģēlijs piecās minūtēs.
Labie darbiņi – Jaunas mītnes putniem – putnu būrīši.
Lūgšana – Viedo savu ikdienas lūgšanu lasot Bībeli, kurā aprakstītas dažādu cilvēku lūgšanas. Līdzīgi veido arī savējās ikdienas lūgšanas.
Skolotājiem un vecākiem – Lieldienas un idejas,
kuras realizēt svētdienskolā vai ģimenē.
Iepazīsimies ar svētdienskolām – Āgenskalns un Dundaga.
Dziesma – „Pavasara saules stars”
Vēl izdevumā – Uzdevumi, izkrāsojams zīmējums, krustvārdu mīkla.