Labas Ziņas Bērniem 24. numurs - CEĻINIEKI

03.11.2015

Tēma - CEĻINIEKI

Dieva stāsts. Trešais vārds. Ceļinieki.
Krāsojamās lapas - spilgtākie notikumi Ābrahāma un Sāras ceļojumā, 1. daļa.
Divi ceļi.
Ceļojumi - prieka pēc, ar mērķi, piespiedu kārtā.
Anša vēstule - ceļojuma spēle "Ko tas Tev atgādina?"
Dziesma - Mozus dziesma, Zelta pants - Jeremijas 7:23
Rokdarbs - aploksnes pagatavošana.
Uzdevums Tev - labirints, ceļojumi Bībelē.
Lūgšana - dodoties ceļā.