Labas Ziņas Bērniem 23. numurs - KOKI

14.09.2015

Tēma - KOKI

Dieva stāsts. Otrais vārds. Koki.
Krāsojamās lapas - silīte, laiva, krusts.
Ekspresintervijas. Lielā intervija - Laimnesis Pauliņš.
Anša vēstule - Koki Latvijā. Video - meža stādīšana.
Dziesma "Jēzus ir Vīna koks". Zelta pants - Lūkas ev.6:43,44
Rokdarbs - zīmuļu, pildspalvu, flomasteru trauciņš.
Uzdevumi Tev - krustvārdu mīkla.
Sveiciens 1. septembrī.