Labas Ziņas Bērniem 31. numurs - UGUNS

06.03.2017

TĒMA - UGUNS

Dieva stāsts. Desmmitai vārds. Uguns.
Krāsojamās lapas. Kas notiek pēc Vasarsvētkiem?
Bībele visām valodām.
Pareizi vai nepareizi? Ko dara Svētais Gars?
Anša vēstule - Svētā Gara mājoklis
Dziesma - Paldies, Jēzu!
Zelta pants - 2. Timotejam 1:7
Rokdarbs - Gara auglis ir!
Uzdevums Tev - Atrod vārdus no Apustuļu darbiem 1:8
Lūgšana - lūgšana par draudzi.