Labas Ziņas Bērniem 28. numurs - UZ ZEMES

06.09.2016

Tēma - UZ ZEMES

Dieva stāsts. Septītais vārds. Uz zemes.
Krāsojamās lapas. Jēzus dzīve uz zemes.
Zeme - brīnumaini radīta.
Anša vēstule - kā sekot Jēzum? Videointervijas.
Dziesma - Tikai Jēzus.
Zelta pants - Mateja ev. 19:14
Rokdarbs - apsveikums Tēva dienā.
Uzdevums Tev - krustvārdu mīkla.
Lūgšana - Pļaujas svētku pateicība par visu, kas izaudzis uz zemes un zemē.