Ābrahāms un cilšu veidošanās - krāsojamās lapas

31.10.2015

Krāsojamās lapas, ilustrējot dažus no galvenajiem notikumiem Ābrahāma dzīvē un Izraēla cilšu veidošanās vēsturē.

1. daļa - Daži no spilgtākajiem notikumiem Ābrahāma un Sāras piedzīvojumu pilnajā ceļojumā.

Gatavošanās ceļam - 1. Mozus 12:1-5
Ābrahāms ceļ altāri - 1. Mozus 12:6-7
Ābrahāms un Lats aiziet katrs savā virzienā - 1. Mozus 13:1-12
Ceļā - 1. Mozus 13:14-15
Dieva derība ar Ābrahāmu - 1. Mozus 15:5-6

Ar visu ceļojumu vari iepazīties 1. Mozus grāmatā, no 12. līdz 25. nodaļai.

2. daļa - No Ābrahāma līdz divpadsmit Izraēla ciltīm

Īzaka piedzimšana - 1. Mozus 17:19, 21:1-5
Dievs pārbauda Ābrahāma ticību - 1. Mozus 22:1-4
Īzaka divi dēli – Ēzavs un Jēkabs  - 1. Mozus 25:20-28
Jēkabs un viņa 12 dēli - 1. Mozus 35:21-26

Visu stāstu par cilšu veidošanos vari izlasīt 1. Mozus grāmatā, sākot ar 25. nodaļu.