Videouzrunas

28.08.2021

Videouzrunas kursā TUVĀK

Ievads - LBDS bīskaps Kaspars Šterns

TUVĀK DIEVAM

1. Identitāte: apzināties savu identitāti Kristū - LBDS bīskaps Kaspars Šterns
2. Intimitāte: piedzīvot Dieva tuvumu - sludinātājs Mārcis Dejus
3. Integritāte: dzīvot saskaņā ar savu identitāti - mācītājs Pēteris Eisāns

TUVĀK CILVĒKIEM

4. Līdzjūtība: pārvērst rūpes rīcībā - mācītājs Aivars Vadonis
5. Aicinājums: kalpot saskaņā ar Dieva aicinājumu - sludinātājs Oskars Lūsis
6. Dāsnums: kļūt par dāsnu devēju - LBDS Jauiešu apvienības vadītājs Andrejs Goloborodko

TUVĀK PASAULEI

7. Pasaule: mainīt savu skatījumu uz pasauli - M4 izpilddirektore Līva Fokrote
8. Darbavieta: ietekmēt savu darbavietu - LBDS Sieviešu kalpošanas vadītāja Agnese Megne
9. Pilnība: ietekmēt savu apkārtni - sludinātājs Matīss Babrovskis