Uzticamais Dievs - augusts 2021

02.08.2021

 

 

Dzīve mūsdienu pasaulē ir piepildīta ar stresu un aizvien vairāk cilvēkus pārņem sajūta, ka viņi netiek galā ar dzīves izaicinājumiem. Kur meklēt drošību, aizsardzību un iedrošinājumu? “Tas Kungs ir uzticams, Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna.” (2. Tesaloniķiešiem 3:3) Rakstīto vārdu autors pārliecinoši saka, ka Dievs mūs darīs stiprus, ka Viņš mūs pasargās un ka tas tiešām tā būs. Mēs tiekam aicināti paļauties uz Viņu un pārliecināties par to.

Šodien uzticamība ir reti sastopama īpašība. Ļaudis meklē uzticamus cilvēkus, uzticamu dzīvesdraugu, uzticamus biznesa partnerus, draugus. Taču realitāte ir tāda, ka ir ļoti grūti atrast cilvēku, kurš būtu uzticams pilnīgi visā. Droši vien katrs esam piedzīvojuši vilšanos attiecībās gan ar tuviem cilvēkiem, gan draugiem, gan darba kolēģiem. Solītais nav izpildīts – šis ir viens no biežāk piedzīvotajiem vilšanās cēloņiem. Ir brīži, kad mums ir pavisam slikti, grūti, sirdī izmisums un šķiet, ka viss iet galīgi šķērsām. Cik stipra šādos mirkļos ir mūsu ticība? Visbiežāk šādos brīžos mums zūd uzticēšanās arī Dievam un mēs novēršamies no Viņa. 

Tomēr Dievs vienmēr ir mums tuvu klāt arī šādos brīžos. “Nebaidies, jo es esmu ar tevi, nebīsties, es esmu tavs Dievs, es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu, ar savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu!” (Jesajas 41:10)

Dieva Vārds – Bībele atklāj, atgādina, iedrošina un aicina pārliecināties, ka Dievs ir uzticams, ka uz Viņu var un vajag paļauties.

Ar Dievu ir ne tikai jāveido attiecības, bet Viņam ar pārliecību arī jāuzticas.

Kad apustulis Pāvils kā gūsteknis tiek pārvietots uz Romu, lai stātos cēzara priekšā, viņš un pavadošās personas piedzīvo lielu vētru. Situācija ir patiesi traģiska: …vētra nežēlīgi plosījās, un galu galā mums zuda jebkādas cerības izglābties” (Apustuļu darbi 27:20). Pāvils iedrošināja ceļotājus: … vīri, esiet drosmīgi, jo es ticu Dievam, ka tā arī būs, kā viņš (eņģelis) sacīja. Mēs tiksim izmesti pie kādas salas” (25, 26). Un tā arī notika – “visi izglābās krastā” (44). Apustulis nešaubījās, ka Dievs izpildīs to, ko bija viņam sacījis. Pāvils to jau iepriekš vairākkārt bija piedzīvojis. Neskatoties uz grūtībām, ciešanām, kuras bija jāpārvar, viņš ticēja, paļāvās uz Dievu un turpināja savu kalpošanu kā Tā Kunga darba rīks.

Vai arī mēs varam to piedzīvot? Kāds jauns vīrietis pirms pārdesmit gadiem tika atbrīvots no labi atalgota darba. Pirmajā mirklī notikušais raisīja daudz jautājumu un raižu: “Kāpēc tā notika? Un kāpēc tieši ar mani? Kā es spēšu turpmāk nodrošināt savu ģimeni?” Jaunā darbavieta un amats nebija līdzvērtīgs iepriekšējam. To nevarēja arī savienot ar kalpošanu draudzē, un atalgojums bija tik niecīgs, ka nesedza visus regulāros izdevumus. Šo straujo pārmaiņu dēļ sirdī bija ielavījusies baiļu sajūta un izmisums. Šķita, ka vienīgais, uz ko var paļauties, ir paša spēki un iespējas. Taču, jo vairāk viņš pats centās rast risinājumu, jo nomācošāks viss kļuva. Tā tas turpinājās līdz brīdim, kad viņš pieņēma lēmumu paļauties uz Kristu. “Un mans Dievs pēc savas bagātības mēra Kristus Jēzus godībā piepildīs visas jūsu vajadzības.” (Filipiešiem 4:19) Samierinājies ar esošo situāciju, jaunais vīrietis turpināja uzsākto kalpošanu. Bija grūti, bet Tas Kungs rūpējās par viņu un viņa ģimeni. Viņš nekļuva par bagātnieku, bet par Dieva svētītu, uzticamu vīru gan.

Kad esam dažādu ikdienas rūpju pārņemti un mums šķiet, ka nav risinājuma, Tas Kungs ir uzticams un mēs piedzīvosim to, ko Viņš ir solījis. Nav jāprātokā būtu, ja būtu... Dievs savus apsolījumus nav atcēlis. Tie joprojām ir spēkā. Kur meklēt Dieva apsolījumus? Svētajos Rakstos – Bībelē. Tur atrodami ne vien apsolījumi, bet arī apliecinājumi tam, kā tie piepildās cilvēku dzīvēs. Lasi Bībeli, izlasīto pielieto savā praktiskajā ikdienā un pārliecinies par tur sacītā patiesumu!

Ieliec visu savu dzīvi Dieva rokās – uztici viņam savu ikdienu, savus nākotnes plānus, sapņus un tu piedzīvosi Dieva vareno spēku savā dzīvē.

Raimonds Locs
Bauskas draudzes mācītājs