Teoloģiskās pamatnostādnes - Svētais Vakarēdiens

01.01.2015