Svētīgs cilvēks - marts 2023

28.02.2023

 

Psalmu grāmata, jau sākot ar pirmo psalmu, mūs uzrunā, rādot, kāds ir svētīgs cilvēks. Būt svētīgam cilvēkam ir dzīvesveids – nesekot bezdievīgo padomam, bet ik dienas pārdomāt Dieva vārdu un izdzīvot to, kas tajā teikts. Lasot Dieva vārdu ikdienā, mūsu sirdis piepilda tā bagātības, radot mūsos bijības pilnu apbrīnu par Tā Kunga domām un varenajiem darbiem un to, kāds Viņš ir. Cilvēks, ieraugot, cik viņš pats Dieva priekšā ir mazs, ka viņam vajadzīgs Dieva padoms un vadība, tajā pat laikā saprotot un piedzīvojot, ka lielais, neaptveramais, svētais Dievs noliecas pie viņa, mazā cilvēka, runā ar viņu, vada, dāvā visu nepieciešamo, nevar citādi, kā no visas sirds ar dziļu bijību nākt Dieva priekšā. Cik prātam neaptverami ir tas, ka cilvēkam ir dota iespēja būt sadraudzībā ar Viņu, – neaptveramo Dievu! Tā ir lielākā svētība, kas cilvēkam dzīvē ir no Dieva dota.

Tāpēc psalma autors nevar citādi, kā izsaukties: Alelujā! Viņa sirds gavilē par Dievu! Viņš sevī ir uzņēmis Vārdu, Viņa baušļus, un piedzīvo prieku no tam līdzejošām bagātībām un top par svētīgu cilvēku. Un, būdams pats svētīgs, ir par svētību cilvēkiem ap sevi.

Viktors Kalniņš
Rīgas Golgātas draudze
BPI 2023. gada absolvents