Svētīga tauta - novembris 2023

01.11.2023

 

Svētība tautai ir tad, ja tai ir sava zeme un saprātīgi vadītāji, kad zemē ir miers, kad katrs ir atradis savu darbu, lai ne tikai nopelnītu algu, bet kopumā tautai notiktu attīstība un tiktu apmierinātas tās vajadzības. Svētīga tā tauta, kurai ir Dieva svētība, ka ļaunums un blēži neņem virsroku, tajā valda likumība un ne džungļu noteikumi, ir iespējamas pārmaiņas, kas balstās tajās vērtībās, kas ir saskaņotas ar Dieva nodomu. Ikviens ilgojas, ka viņa tauta var būt svētīta un būt par svētību.

Vai tas ir sasniedzams? Vispirms to nosaka tas, kurš ir kungs, kuram ir pēdējais vārds. Svētība nāk, ja tautas pašnoteikšanās tiek nesta ar atbildību Dieva priekšā, ja Dievs ir Kungs, kuru meklē, kura Derības likumus pilda. Tādēļ pārbaudīsim – vai caur mani nāk tautai Dieva svētība vai apgrēcība? Kāda ir mana attieksme pret savu tautu un valsti? Tas, ko nevaram ietekmēt, lai mudina uz lūgšanu par vadītājiem un apstākļiem. Tur, kur varam ielikt sevi, lai palīdzētu rast risinājumu vai sniegt palīdzību, lai darām to. Būsim zemes sāls un gaisma tur, kur tā pietrūkst! Apliecināsim svētības ceļu! Svētību aiztur grēks. Grēks ir kā siena, kuru cilvēki uzceļ, norobežojoties no Dieva. Arī tauta, norobežojoties no svētību devēja – Kunga. Lai šo sienu nojauktu, vispirms jāatzīst, ka bez tautu Kunga nav svētības. Tikai caur Jēzus pestīšanu tautas var apliecināt, piedzīvot un teikt – Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu!

Jānis Siders
BPI 2023. gada absolvents