Sirds vārdi - novembris 2022

01.11.2022

 

“Es un mans nams, mēs kalposim tam Kungam!” – šos vārdus skaistā rāmītī bieži var redzēt pie sienas kristiešu mājokļos. Tos teicis Jozua, uzrunājot Izraēla tautu, kas Mozus vadībā bija maldījusies pa tuksnesi 40 gadus. Piedzīvojuši dažādus pārbaudījumus, paaudžu nomaiņu un pāri visam Dieva klātbūtni, beidzot viņi ir iegājuši apsolītajā zemē, beidzot viss ir tā, kā Dievs to bija apsolījis. Jozua aicina izdarīt izvēli – turpināt sekot viltus dieviem, kuriem viņu tēvi bija kalpojuši, vai arī sekot Dievam, kurš viņus izveda no verdzības.

Ko šie vārdi nozīmē 21. gadsimta Kristus sekotājam? Arī mums var būt kārdinājums kalpot citiem dieviem. Viens paļaujas uz savu mantu, kāds cits paļaujas uz valdību, vēl kāds cenšas dzīvot pēc iespējas ērtāk. Apkārt skan dažādas cildinošas vēstis. “Tu esi to pelnījis!” “Atļaujies vairāk!” “Nepakļaujies nevienam – esi brīvs no jebkādiem ierobežojumiem; dari, ko Tava sirds vēlas!” un vēl, un vēl, un vēl… Tāpēc šis Jozua atgādinājums ir tik nozīmīgs arī šodien: nepaļaujies uz svešiem dieviem - tie var dot tikai šķietamu mieru, gandarījumu, labklājību. Seko vienīgajam Dievam, kurš caur savu Dēlu Jēzu Kristu ir ieaicinājis mūs derībā ar Sevi, lai mēs būtu Viņa apsolījuma mantinieki! Kad uznāk grūtības un zūd pamats zem kājām, sauc uz Viņu, kurš ir visa Radītājs, dzīvības Autors. Sauc uz Viņu bezspēkā un izmisumā. Tā ir mūsu privilēģija, ka varam runāt ar Viņu jebkurā vietā, jebkurā laikā un jebkurā situācijā.

Lai tevi nebiedē šīs pasaules trauksmes. Lai Evaņģēlija Vēsts tavā sirdī netiek citu trokšņu apklusināta. Lai jebkuros apstākļos tu vari drosmīgi apliecināt: “Es un mans nams, mēs kalposim tam Kungam!” Lai šie vārdi ir ierakstīti mūsu sirdīs un ne tikai skaistos rāmīšos. 

Tomass Šulcs
BPI apmācības vadītājs