R3 veidlapa izmaiņu ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

01.12.2014