Piedošanas Dievs - marts 2024

01.03.2024

 

Ko “pasaule” saka par Dievu? To, ka Dieva nav, vai arī to, ka Dievs ir nežēlīgs, jo Viņš pieļauj karus un ciešanas un pats Savu Dēlu krusta nāvē sūtīja. Kā tāds Dievs var būt mīlošs? Kur ir Viņa žēlsirdība?

Dieva labvēlība un mīlestība atklājas cilvēka radīšanā un viņam dotā brīvā izvēlē. Redzēt un piedzīvot mīlestību ir mūsu izvēle. Savukārt Dievs pats IR mīlestība, tā ir Viņa būtība, nevis izvēle. Neskatoties uz to, ka cilvēks Viņu neizvēlas vai pārkāpj derību, Dieva glābjošā mīlestība turpina darboties un turpina uzrunāt. Jēzus nāve pie krusta un augšāmcelšanās ir Dieva mīlestības piepildījums. Evaņģēlija vēsts gadsimtiem ilgi ir Viņa žēlastības pierādījums. Kalendārais ritējums un Augšāmcelšanās dienas uzvaras svinēšana ik gadu ir atgādinājums visai cilvēcei – “Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo” (Lūkas 19:10).

Dieva labvēlība un mīlestība atklājas cilvēka radīšanā un viņam dotā brīvā izvēlē. Redzēt un piedzīvot mīlestību ir mūsu izvēle.

Pravietis Jona pēc grēcīgās Ninives brīnišķīgās izglābšanas vīlies sacīja: “jo es zināju, ka Tu esi žēlīgs un mīlestības pilns Dievs, lēnprātīgs un bagāts žēlastībā, kam paredzamā ļaunuma pašam žēl” (Jonas 4:2b). Tādi neesam mēs, bet tāds ir Dievs! Viņš savai tautai teica: "Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis Savu žēlastību” (Jeremijas 31:3).

Viņš mani ir atradis. Viņš nedusmojas un nesoda mani ik reizi, kad es kļūdos. Viņš man piedod. Viņš mani nepamet. Es baudu Dieva lielo mīlestību katrā Viņa žēlastības dotā dienā.

Ko tu saki par Dievu?

Gita Kudiņa
Māceklības programmas “Sieviete sievietei”
2. kursa dalībniece