Piedodiet, kā Jēzus piedod

02.02.2017

2017. gadā “Baptistu Vēstnesis” aicina kopīgi lasīt Jauno Derību, iepazīstot un pārdomājot tā saucamās “cits citam” un “viens otram” pavēles. Tās ir pavēles, kurās Jēzus un Jaunās Derības autori ietvēruši Dieva norādījumus kristiešu savstarpējām attiecībām draudzē un mūsu uzvedībai plašākā sabiedrībā. Katru mēnesi aplūkosim vienu pavēli.