Patiesības un taisnības svētība - jūnijs 2023

05.06.2023

 

Esmu pārliecināts, ka tu vēlies būt svētīts. Kurš gan nevēlas dzīvot svētītu dzīvi... Bet ko tu ar to saproti? Kā izpaužas svētība, kuru tu vēlies ieraudzīt savā dzīvē? Vai tā aprobežojas vien ar veselību un materiālu labklājību? Protams, gan veselība, gan materiāla pietiekamība ir zināma svētība. Bet vai ir kaut kas vairāk par šo? Tāpat loģisks ir arī jautājums, vai ir kādi nosacījumi svētības saņemšanai?

Mēs zinām, ka glābšanu un grēku piedošanu mēs saņemam kā nepelnītu dāvanu, jo tas ir vienīgi Jēzus nopelns. Mēs jau esam svētīti Jēzū gan savas dzīves labākajās dienās, gan arī tad, kad, šķiet, nekas neiet tā, kā iecerēts. Bet, izrādās, ka tu un es varam iemantot zināmu svētību, rīkojoties kādā noteiktā veidā. Psalma autors saka, ka mēs tiekam svētīti, turoties pie patiesības un darot taisnību vienmēr. Vieglāk pateikt, nekā izdarīt, vai ne?

 Ja vien tu izvēlies dzīvot saskaņā ar Dieva raksturu, Dievs izvēlas svētīt un padarīt svētīgu tevi citu dzīvēs. Ja turamies pie patiesības un darām taisnību, Dievam ir vieglāk mūs lietot.

Ko nozīmē turēties pie patiesības? Jēzus saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība" (Jāņa 14:6). Tātad turēšanās pie patiesības nozīmē turēšanos pie Jēzus. Un kā gan citādi turēšanos pie Jēzus var nosaukt, ja ne par svētību. Esot līdzās Jēzum, mums pienākas rīkoties kādā konkrētā veidā. Lai gan lasām arī to, ka bija brīži, kuros Jēzus apsauca savus mācekļus viņu rīcības dēļ. Visdrīzāk Viņš arī mani šad un tad apsauktu vai vismaz paskatītos ar tādu gādīga tēva skatienu, kurš ieraudzījis, ka bērni rīkojas ne tā, kā pienāktos. Bet kā tad tev un man būtu jādzīvo? Dievs caur pravieti Mihu saka: "Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un ko Tas Kungs no tevis prasa, proti – darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā!" (Mihas 6:8). No tā es noprotu, ka man ir jāmīl tā nepelnītā žēlastība, kas ir parādīta man, kā arī tā jāparāda citiem, un mana atbildība ir darīt taisnību. 106. Psalmā vēl ir piebilde – darīt taisnību vienmēr. Vai es vienmēr esmu taisnīgs savā rīcībā? Vai vienmēr daru to, kas ir pareizs? Vienā no angļu valodas tulkojumiem šie vārdi tulkoti kā 'ieradums darīt pareizo'. Atceros kāda mācītāja sacīto par viņa ieradumu vienmēr cīnīties godīgi un līdz galam, pat tik vienkāršās lietās kā treniņā, kur treneris liek skriet atspoles skrējienu no līnijas līdz līnijai. Šādā treniņā nereti mēdz būt kārdinājums nepieskarties līnijai un saīsināt savu distanci par pārdesmit centimetriem. Viņa atgādinājums bija –vienmēr pieskaries līnijai, lai arī cik liels būtu kārdinājums ietaupīt pussolīti. Arī Pāvils norāda līdzīgu principu: "Un, jebšu kāds cīnās, viņš dabū vainagu tikai tad, kad viņš ir cīnījies pareizi." (2. Timotejam 2:5). Vai esi izveidojis ieradumu cīnīties pareizi? Vai vienmēr dari taisnību? Vai spried taisnu tiesu? Vai turies pie patiesības? Ir brīži, kur šāds ieradums var maksāt dārgi. Bet Dieva Vārds mūs izaicina būt tiem, kuri, nedomājot par savu īstermiņa labumu, dara to, kas ir patiess un labs.

Nedomā par savu labumu – par to parūpēsies Dievs. Ej un veido ieradumu rīkoties vienmēr taisnīgi. Un to mēs varam paveikt, vienīgi turoties pie Jēzus. 

Šādi mēs iemantojam to svētību, kas ir balstīta mūsu lielajā misijā – darīt Jēzu atpazīstamu vietā un laikā, kurā dzīvojam. Ja Dēls ir pilns žēlastības un patiesības (Jāņa 1:14) un mēs esam Viņa liecinieki visā plašajā pasaulē, tad mums arī pienākas dzīvot tā, kā Viņš ir dzīvojis. Mūsu uzdevums ir atspoguļot Jēzus raksturu, rādot, kā Viņš mūs ir pārvērtis. Jeb, kā Asīzes Francisks teica: "Sludini evaņģēliju vienmēr un, ja nepieciešams, lieto arī vārdus." Tava dzīve liecina par Jēzu daudzkārt skaļāk nekā tavi vārdi. Tieši tāpēc, ja vien tu izvēlies dzīvot saskaņā ar Dieva raksturu, Dievs izvēlas svētīt un padarīt svētīgu tevi citu dzīvēs. Ja turamies pie patiesības un darām taisnību, Dievam ir vieglāk tevi lietot.

Nedomā par savu labumu – par to parūpēsies Dievs. Ej un veido ieradumu rīkoties vienmēr taisnīgi. Un to mēs varam paveikt, vienīgi turoties pie Jēzus. Esi svētīts!

Matīss Babrovskis
Rīgas Mateja draudzes mācītājs