Patiesa mīlestība - marts 2022

01.03.2022

 

Katram būs gadījies sastapties ar kādu neliekuļotas, patiesas, autentiskas mīlestības izpausmi. Kaut ko tādu, kas neierakstās manā pieticīgajā iespējamās sadarbības scenārijā. Ko tādu, kas pārsteidz un liek jautāt: “Kāpēc šis cilvēks tā rīkojās, no kurienes viņam šī nesavtība? Viņam nācās patērēt savus resursus un savu laiku, lai risinātu manu problēmu, kāpēc?“

Mīlestība ir laba lieta. Dāvana no Dieva. Kristus iecerē – kristīgas kopienas atpazīstamības zīme. Ne tikai zīmols, bet arī pievelkošs, pat neatvairāms, kopienu uzturošs un attīstošs spēks, kam nestāv pretī ne nacionālas, ne dzimuma, ne sociālas atšķirības. Ne arī tās daudzveidīgās uzskatu atšķirības, kas raksturīgas laikam, kurā dots dzīvot mums. Mīlestība, kas paceļas pāri nebūtiskajam, akcentējot būtisko – Kristus klātbūtni.

Labā un ļaunā konflikts manī aizvien sauc pēc aktuālas Dieva žēlastības klātbūtnes. Bet prasa arī no manis paša ik dienas personisku, vērtībās balstītu labā izvēli: “pieķerieties tam, kas labs”. Nevar noliegt, ka realitātē veiksmīgas labā izvēles mijas ar “nogulētām” izdevībām. Tāpēc aicinājums uz neliekuļotu mīlestību un tā, kas labs, satveršanu ir uzmanības, vēl vairāk - īstenošanas vērts.

Cilvēki mainās, jo Patiesā Mīlestība pārveido.

Vai arī mani? Vai arī šodien?

Māris Dravnieks
LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības vadītājs