Pārdomas ārkārtas situācijas laikā

18.08.2020

Ārkārtējās situācijas laikā LBDS Padomes locekļi un garīdznieki sagatavoja ikdienas pārdomas, kas tika nosūtītas uz draudzēm, publicētas Facebook un LBDS mājaslapā no 17. marta līdz 15. maijam.

Šeit visas pārdomas apkopotas vienkopus.