Pamāciet cits citu gudrībā

02.10.2017

Šogad kopīgi lasām Jauno Derību iepazīstot un pārdomājot tā saucamās "cits citam" un "viens otram" pavēles. Jēzus un Jaunās Derības autori tajās ietvēruši Dieva norādījumus kristiešu attiecībām draudzē un uzvedībai  plašākā sabiedrībā. Katru mēnesi pārdomājam vienu pavēli.