Nama starojums - augusts 2022

03.08.2022

 

“Es un mans nams” ir jānotur. Viena cilvēka iniciatīva var veidot gan sevi pašu, gan namu un caur Dieva dotu žēlastību arī saimi, kura namu piepilda. Gars veido nama starojumu, kurā izpaužas ticība Dievam un attiecības vienam ar otru. Attiecības ir grūts uzdevums, jo dzīvojam ārpus Ēdenes. Ja pat Bībelē nevaram atrast nevienu ideālu ģimeni, tad nenoskumsim, ja arī mums uzreiz neizdodas.

Apustulis Pāvils efeziešiem raksta: “Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā” (5:21). Tik vienkārši pateikts, bet tik grūti īstenojams, tādējādi atverot sava nama durvis Kristum. Kāda ievērojama cilvēka bēru mielastā viens no līdzstrādniekiem sacīja – “viņš vairāk rūpējās, kā jūtas cilvēki ap viņu, nevis kā izcelt sevi citu priekšā”. Viņš, kurš bija noteicējs pār vairākiem tūkstošiem padoto, ar savu dzīvi nesa šādu cilvēku sirdīs paliekošu kvalitāti. Ar uzticības pilnām attiecībām var panākt vairāk kā ar pavēlēm un likumiem.

Uzticības un ieinteresētības vidē veidojas ticības mātes un tēvi, tur evaņģēlijs iegūst pievilcību un dzīves īstumu.

Vasaras izskaņā ir vairāki svētki. Svētkus svin, lai no jauna atgādinātu to, kas izslīd no uzmanības. Septembra sākumā atceramies un novērtējam baptisma veidošanos Latvijā 1860.-1861. gadā. Tur veidojās ticības nams, kurā pašlaik dzīvojam. Otrajā svētdienā svinam Tēva dienu. Ar atgādinājumu, ka tieši tēviem ir dots uzdevums dot virzienu, kurp iešu “es un mans nams.” Un, protams, jaunā skolas gada sākums, kur līdztekus visam vērtīgajam nāk izaicinājumi ticības stājai un savstarpējām attiecībām. Kad reiz runājām par attiecībām, mans mazdēls iebilda – man bērnudārzā mācīja, ka katram ir jādomā tikai par sevi. Veselīgas attiecības no šādas attieksmes nerodas.

Mēs pazīstam attiecību graujošus apstākļus, bet Kristus mums rāda attiecību  veidojošu rīcību. Lūk, dažas norādes!

Jēzus vēlas būt klātesošs jebkurās attiecībās. Jēzus vēlas iejaukties, kur attiecību veidošanā rodas sarežģījumi. Viņš ne vien pamāca, bet dara iespējamas attiecības ar Viņu. Jēzus bija gatavs nomirt par savējiem, atdot sevi par tiem, kuri Viņam uzticēti. Labas attiecības bez atsacīšanās nav iespējamas. Ja būsi gatavs attiecību uzlabošanai kopā ar Jēzu mirt, tad piedzīvosi augšāmcelšanos Viņa spēkā. Tā Kristū sākas kas jauns.

“Liec, Kungs, sargu manai mutei un uzraugi manu lūpu durvis” (Psalmi 141:3). Attiecības veido un iespaido izrunātie vārdi. Vārdi izsaka sirdi. Mute kā durvis, kuras gaida paveramies, lai notiktu sastapšanās. Attiecības ir jāiegūst. Kas katram būtu jāievēro – uzmani savu lūpu durvis! Kad atver tās, neizlaid “suni”! Ir attiecības, kuras ir iegūtas. Kurš par tām rūpēsies? Labu attiecību derīguma termiņš ir īss. Attiecības arvien ir jāiegūst no jauna. Starp tevi un otru cilvēku ir durvis. Varbūt durvis ilgi nav vērušās?

Piepildi savu uzdevumu un strādā pie apdraudējumiem. Attiecības ir vide, kurā uzzinām patiesību par sevi. Tikai attiecībās ar citiem parādās manas nepilnības, iedomība, patmīlība un īpašības, kuras saindē gaisu. Ja negribam pakļauties un ļaut sev aizrādīt, tad vienmēr atradīsim attaisnojumu savai apmierinātībai, izvēlēm un rīcībai. Kāds jauns cilvēks ar lepnumu sacīja: “Es nevienam nekad neesmu prasījis piedošanu.” Ilgi nebija jāgaida, kad sieva viņu atstāja, no darba atlaida, vietu savā hobijā zaudēja. Kā dzīves bankrotieris viņš meklēja ceļu atpakaļ pie Kristus. Pēc ilga pārdzīvojumu ceļa Dievs dāvāja viņam otro iespēju, kurā viņš attiecību jaukumu vērtē daudz augstāk kā savu taisnību.

Dievs dod ne vien likumus un norādes, kurus ievērot, veidojot mūsu dzīvi, Viņš dod arī iespēju mīlestības pilnām attiecībām, kurās caur Kristus uzvaru pār mūsu raksturu veidojas svētību un labumu pilna vide. Ja ir uzticība, tad pavēles un paklausības pieprasīšana ir svešvārdi. Uzticības un ieinteresētības vidē veidojas ticības mātes un tēvi, tur evaņģēlijs iegūst pievilcību un dzīves īstumu.

Jēzus jautā, vai gribam mūsu attiecības veidot pēc Viņa plāna? Viņš zina, kā tās izmainīt, un lūdz ieeju mūsu attiecību telpā.

 

Edgars Godiņš
mācītājs, LBDS bīskapa vietnieks