Mūžīgais Dievs - janvāris 2021

05.01.2021

 

Janvāris šogad mums atgādina, ka mūsu varenais Dievs ir mūžīgs. Vēlos to vēl papildināt, sakot arī, ka nemainīgs. Tieši tādēļ šos vārdus, kuri teikti uz Izraēla tautu, varu teikt arī tev – lai kas arī notiktu tavā dzīvē, mūžīgais Dievs ir patvērums!

Pusaudžu gados spilgti piedzīvoju patvērumu mūžīgā Dieva klātbūtnē. Tas izpaudās gan emocionāli, gan fiziski. Laikā, kad spēcīgi izjutu tēva trūkumu savā dzīvē, patvēros pie Dieva kā pie mīloša Tēva. Paklausot Bībelē teiktajam, es bēgu no jaunības iekārēm un bēgot patvēros Dieva tuvumā un žēlastībā.

Tu varbūt jautā, kā Dievs var būt mans patvērums šī brīža cīņās? Tad es vēlos jautāt, vai tu Viņam uzticies? Līdzīgi, kā labākie draugi viens otram uzticas un grūtībās vēršas viens pie otra, tā arī Dieva mūžīgo patvērumu meklēsim un piedzīvosim, ja Viņam uzticēsimies. Uzticēšanās sākas ar to, ka iepazīstam Viņu, un, jo vairāk iepazīstam Dievu, jo vieglāk mums ir uzticēties un rast patvērumu Viņā dažādajās dzīves cīņās!

Dievs ir mūžīgs, nemainīgs patvērums!
Lai Dievs dod spēku, vairāk Viņu iepazīstot, piedzīvot patvērumu Viņa gādīgajās rokās!
Mūžīgā, nemainīgā Dieva rokās.

 

Mārtiņš Svitka
Valmieras draudze
Jauniešu kalpošanas vadītājs