Mīlestība dara - jūlijs 2022

04.07.2022

 

Gandrīz visiem ir zināms morāles Zelta likums: nedari otram to, ko tu negribi, lai otrs dara tev. Šo likumu man bieži atgādināja vecāmamma, kad ar brāļiem viens pret otru izturējāmies nejauki. Kad nejaukās izdarības tika pārtrauktas, tad viss bija labi un šis likums netika pieminēts. Kā redzam, šis morāles likums cenšas norādīt robežas visatļautībai attiecībā pret otru cilvēku, un tas tiek darīts, iezīmējot robežas ar vārdu “nedari”.

Arī Jēzus neatbalsta visatļautību attiecībā pret otru cilvēku, bet Viņš robežas novelk, lietojot vārdu “dari”. Būt aktīvam, ne pasīvam attiecībā uz cilvēkiem gan ģimenē, gan ārpus tās. Jēzus aicinājums nav morāles likums, par ko varam aizmirst, ja tas netiek pārkāpts, bet gan dzīvesveids, uz kuru Viņš aicina ikvienu Savu sekotāju. Šis dzīvesveids iet daudz tālāk par likumu, tas aicina darīt labu arī tiem, kuri tevi kaitina, nīst vai pat nolād. Kāpēc? Lai parādītu viņiem mīlestību. Savukārt mīlestība aicina uz darbību. Cik viegli ir parādīt mīlestību, kad kāds ģimenē tevi kaitina? Kāda tai brīdī ir tava dabīgā reakcija? Vai iespējams ko darīt, lai tava reakcija kļūtu tāda, kas šim cilvēkam liek justies mīlētam? Ar paša spēkiem var nesanākt, ar Dieva spēku tas ir iespējams. Dievs tev šodien dod iespēju dzīvot tā, kā Kristus aicina to darīt, Dievs tev šodien dod iespēju būt līdzdalīgam mīlestībā, ko Viņš vēlas sniegt ikvienam. Mīlestībā, kas izmaina tevi pašu un cilvēkus tev līdzās, jo pats Dievs ir tas, kurš dara.

Aleksandrs Kēnigsvalds
BPI DRAFTS vadītājs