Miera Kungs - marts 2021

01.03.2021

 

Vai pasaulē, kas ir tik ļoti sašķelta, mēs varam piedzīvot mieru? Vai mēs, kas esam Miera Kunga bērni, nesam pasaulē mieru vienmēr un visādos veidos?

Pirms laika pamanīju, cik daudz nemiera manā dzīvē ienes sociālie tīkli. Teju ik rītu es sāku sev ierastā ritmā – stipra, laba kafija, izskriet cauri Facebook un tad veltīt laiku, lasot Bībeli vai kādu grāmatu. Sociālo tīklu raisītās diskusijas, argumenti, domas ik rītu piepildīja manu prātu. Tā ik rītu es sāku ar dusmām un labu devu pašlepnuma. Patiesībā, es katru rītu sāku, uzkāpjot savā morālā kalnā, kur es redzu šo pasauli labāk un pareizāk kā tie citi, kuru domām nepiekrītu.

Kalna svētrunā Jēzus mums parāda, ko nozīmē būt daļai no Miera Kunga valstības. Viņa valstība pieder garā nabagiem. Jēzus valstība pieder tiem, kuri atdzīst, ka nespēj paši sevi glābt. Tiem, kuri spēj ieraudzīt, ka paši savā spēkā nespēj piedzīvot mieru, nespēj kontrolēt savu dzīvi un pasauli apkārt. Būt garā nabagiem nozīmē ieraudzīt, ka es nedzīvoju morālā kalnā, kur redzu pasauli pareizāk un labāk kā citi.

Vai es patiesi redzu, ka MIERA KUNGS ir tas, kas nes mieru vienmēr un visādos veidos? Vai es spēju nokāpt no sava morālā kalna, kur redzu pasauli labāk kā citi, un atzīt savu gara nabadzību? Vai es varu uzlūkot ikvienu un mīlestībā lūgt – Miera Kungs lai ir ar Tevi! Vai es spēju lūgt pēc miera tiem, kuri raugās uz šo pasauli tik ļoti citādāk?

Man tik ļoti trūkst pazemības mīlestībā uzlūkot tos, kuru domas ir tik atšķirīgas no manām. Taču man ir jāierauga, ka tikai Miera Kungs spēj dāvāt mieru pasaulē, kurā ir tik daudz sašķeltības. Vienmēr un visādos veidos!

 

Ingūna Raudiņa
Rīgas Vīlandes draudze
Jauniešu kalpošanas vadītāja