Meklē, satver, sargā - maijs 2023

01.05.2023

 

Katrs cilvēks savā veidā un laikā izjūt un piedzīvo, ko nozīmē Dieva svētība. Dievs saka – ja mēs vēlamies būt Viņa svētīti, tad ir kādi nosacījumi. Jēzus Kalna svētrunas sākumā nosauc tos principus, pēc kuriem mēs varam teikt – šis cilvēks ir Dieva svētīts. Arī Dāvids psalmā saka, ka ir kādi nosacījumi, lai par tevi varētu teikt – tu esi svētīts.

Šajā psalma pantā svētībai pretī ir darbības vārdi – sargā, meklē. Šie vārdi ir kā vēstneši, kas mums saka – ja tu vēlies būt Dieva tuvumā, ja tu vēlies būt Dieva apsardzībā, tad tev ir kaut kas jādara.

Ja vēlamies kādu lietu paturēt, vispirms mums tā ir jāiegūst. Ja mums šī lieta ir patiešām svarīga un dārga, tad jācenšas pēc iespējas ciešāk to satvert, uzmanīt un sargāt. Ja mēs gribam ko nosargāt un paturēt savā sirdī, tad nepieciešams to patiesi no visas sirds arī mīlēt.

Dievs vēlas darboties mūsu dzīvēs, kā darbarīku lietojot savu Vārdu. Viņš pasludina par svētīgiem nevis tos, kas ir gudri savā iedomībā, bet gan tos, kas patiesā pazemībā pakļaujas Viņa likumiem.

Debesu valstības meklēšana ir darbība. Un svētības seko darbībām! Lūgsim Debesu Tēvu, ka mēs spējam ieraudzīt, priecāties un nosargāt savās sirdīs to bagātību, ko Viņš savā žēlastībā mums jau ir devis!

Jānis Ābols
Saldus draudze
BPI 2023. gada absolvents