Mans Valdnieks - novembris 2021

30.09.2021

 

Ja man vajadzētu izteikt savas domas par Dievu kā manu valdnieku savos tīņa gados, es nedomāju, ka es to saprastu un tam piekristu. Tagad savu dzīvi dalu ar Jēzu kā savu Glābēju un Valdnieku. Esmu pateicīgs, ka manai dzīvei ir jēga, ka man ir Draugs, kas vienmēr uzklausa, ka man ir kāds, pie kura varu meklēt padomu, ka man ir atbilde uz to, kur es nonākšu pēc savas nāves. Šis valdnieks nav tāds kā pārējie. Citi valdnieki grib ņemt, bet mans Valdnieks dod. Citi grib valdīt varas dēļ, bet mans Valdnieks valda, jo Viņš ir tā cienīgs. Un tādēļ es Viņam dziedu slavas dziesmas – dziesmas, kas ir tuvas manai sirdij, un ir viens no pieejamākajiem un man tuvākajiem veidiem, kā būt Viņa klātbūtnē.

Citi valdnieki grib ņemt, bet mans Valdnieks dod.
Citi grib valdīt varas dēļ, bet mans Valdnieks valda, jo Viņš ir tā cienīgs.


Dievs ir Valdnieks – nevainojams, perfekts Valdnieks. Nesavtīgs, gādīgs un žēlsirdīgs Valdnieks – to redzam, lasot, kā Viņš vadīja Israēla tautu no Ēģiptes uz Apsolīto zemi, kā Viņš vairākkārt apžēlojās par Dieva tautu, sūtot praviešus, lai tauta, kas attālinājusies no Viņa, nāktu atpakaļ pie sava Valdnieka. Redzot cilvēku grēkus un nepaklausību, Viņš neatmeta ar roku, bet sūtīja savu vienīgo Dēlu, kas mira nevis tikai par kādas atsevišķas tautas grēkiem, bet arī par maniem grēkiem. Šāds ir mans Valdnieks, un es no visas sirds vēlos Viņu slavēt, dodot Viņam tikai to labāko. Lai mūsu dzīve ir kā pateicības upuris Viņam, kas ir kā "laba smarža" Dievam. Slavējot Dievu, es saņemu mīlestību un mieru – lietas, kas šodien ir tik ļoti vērtīgas. Mīlestību un mieru, kuru varu saņem tikai tad, ja Dievs ir mans Valdnieks.

Es pazīstu sevi un tāpēc zinu, ka negribu pats valdīt pār savu dzīvi, es gribu būt Dieva vadīts.
 

Dāvis Bermaks
Liepājas Centra draudzes jauniešu vadītājs