Iesniegums draudzes nolikuma izmaiņu veikšanai

01.01.2015