Gavilēt Dievam - jūlijs 2023

03.07.2023

 

Gavilēt – tas ir dziedāšanas veids liela prieka iespaidā, ar ilgi izturētām skaņām, elpai pietrūkstot un balsij lūstot. Vai esi tik ļoti karsti dziedājis Dievam? No visas sirds, no visas dvēseles, ar visu spēku un prātu. Jēzus atgādina mums vārdus, ko Dievs caur Mozu mācīja: “Mīli To Kungu no visas sirds...” (Marka12:30). Kad apzināmies, ka mūsu Dievs un Glābējs tik ļoti mūs mīl, velk mūs pie sevis un dara pārsteidzošas lietas, mēs gribam gavilēt.

Jā, mēs, cilvēki, esam ļoti dažādi. Vieni izsaka savu sajūsmu tā, ka pārējie to redz. Citiem prieks paliek apslēpts, jo viņš pēc rakstura ir intraverts. Arī par dažādām tautām mēs varam teikt līdzīgi. Karstasinīgo spāņu gaviles dzirdamas pa visu kvartālu, savukārt atturīgais latvietis pieklājīgi pasmaidīs un pateiks “paldies”.

Bet, kad cilvēks, kas ilgstoši ir dzīvojis tumsā un nu ir iznācis gaismā – kādas laimes asaras un gaviles to pārņem, neatkarīgi no tautības, dzimuma un rakstura iezīmēm. Kādas gaviles ir cilvēkam, kurš visu mūžu ir dzīvojis verdzībā un tagad ir brīvs! Cik laimīgs tu esi, ja par tavu sodu ir samaksājis kāds cits!

Dieva domas nav apslēptas, tās ir atklātas Svētajos Rakstos. Tas ir stāsts nevis par kādu īpašu tautu, bet par tevi un mani. Mēs esam svētīgi, ja spējam to ieraudzīt un ļaujamies gavilēt par savu Kungu un Glābēju. Dievs to pašu dara par mums. Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā lasām, kā Dievs un visas Debesis priecājas un gavilē par cilvēku labajām izvēlēm. Dosim šo prieku Dievam!

Gita Kudiņa
Brocēnu draudze
BPI 2023. gada absolvente