Dziedi kā vēl nekad - intervija

03.08.2020

Ja viss notiktu kā iepriekš plānots, šeit vajadzētu būt Latvijas baptistu 9. Dziesmu svētku notikumu aprakstam, dalībnieku liecībām, fotoreportāžai no svētkiem. Dziesmu svētki pārcelti uz 2021. gadu. Bet te tik un tā – par mūziku, Dziesmu svētkiem, koriem un dziedātprieku – kopā ar vienu no baptistu Dziesmu svētku virsdiriģentiem, Ventspils un Mateja draudžu koru diriģenti Rudīti Tālbergu.
 

Rudīte Tālberga kā kora dziedātāja piedalījusies tikai pirmajos atjaunotajos Dziesmu svētkos Talsos 1992. gadā. Visos turpmākajos svētkos jau kā bērnu, jauniešu un kopkora diriģente. Daudz negulētu nakšu pagājušas, organizējot Dziesmu svētkus Liepājā, Ventspilī un Cēsīs, kad lieti noderējusi Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos gūtā kopkora koordinatores pieredze. Un arī šogad viņa būtu bijusi kopkora priekšā.

“Tikko biju pabeigusi mācības svētdienskolas vecākajā grupā, kad man uzticēja vadīt mazo ansambli,” diriģentes gaitu sākumu atceras Rudīte. “Atmodas laikā bija ļoti lielas svētdienskolas, Ventspils draudzes bērnu korī dziedāja vairāk nekā 60 dažāda vecuma bērnu. Lai vieglāk būtu strādāt, kori sadalīja divās daļās, un puse no viņiem tika uzticēta man. Es pati tad vēl tikai mācījos 9. klasē! Nesapratu, kā lai mācu dziesmu, ja visi trokšņo, skraida apkārt. Sāku dziedāt un spēlēt, pamazām kaut kas sanāca, un uzķēru, kā piesaistīt viņu uzmanību. Kad iestājos Diriģēšanas nodaļā Ventspils Mūzikas vidusskolā, mūziķis Āris Anškens izteica priekšlikumu: “Mēs tā nolēmām, ka tev jāturpina mācīt jauniešu ansamblis.” Es pat nepaspēju iebilst. Un tad nāca nākamais solis – mācītājs Arnis Ašmis mani nolika draudzes kora priekšā. Koris bija daudz gudrāks un varošāks par mani, joprojām apbrīnoju, kā viņi mani izturēja.”

Rudīte uzskata, ka viņu par diriģenti izaudzinājis un izskolojis tieši draudzes koris. Sajūtot aicinājumu savas zināšanas un talantu izmantot draudzē, kopā ar Ventspils draudzes kori sagatavots arī Mūzikas vidusskolas kvalifikācijas eksāmens. Tālāk sekoja mācības Rīgā, Mūzikas akadēmijā. “Ventspils koris mani ļoti atbalstīja, jo, kā jau zināms, studentiem nav nemaz tik viegli Rīgā izdzīvot. Aizkustinoši bija brīži, kad kādi no dziedātājiem nāca klāt un deva ceļa naudiņu, sakot: “Tu tikai atbrauc uz mēģinājumu!”” ar sirsnību atceras Rudīte. Tieši šī uzticības pilnā pieredze dod viņai motivāciju tagad pašai būt tai, kas iesaista korī jaunos diriģentus.

“Šķiet, tā ir kā Ventspils draudzes DNS,” secina Rudīte, kuras vadībā veidojušies jaunie diriģenti, kas mācās vai mācījušies Ventspils Mūzikas vidusskolā un daži jau Mūzikas akadēmijā. Stāsti par to, kā jaunie diriģenti ienāk Ventspils draudzes korī, ir dažādi. “Strādājot Mūzikas vidusskolā, man jānodrošina, lai katrs audzēknis dzied kādā korī. Arvīdam Keinim savā laikā pateicu tieši: “Tev būs jādzied baznīcas korī!” Lai iegūtu sekmīgu atzīmi un stipendiju, viņam nebija izvēles. Tā nu sākumā viņš nāca atzīmes dēļ, bet milzīgs prieks bija, kad pēc kāda laika svinējām viņa kristības. Tagadējie diriģenti Anna, Valerija un Sandis mācījās Mūzikas skolas Kora klasē un dziedāja korī “Nošu planētas”. Mēs bieži sadarbojāmies ar kamerkori “Matejs” un komponistu Ēriku Ešenvaldu, muzicējām baznīcās un dievkalpojumos. Pamazām, iepazīstot citus kristiešus, jaunieši piedzīvoja Dieva mīlestību un pievienojās draudzei. Justīne un Joanna uzauga draudzes korī, tāpat kā es. Pamazām ievēroju viņu muzikālo talantu un sāku virzīt mūziku apgūt profesionāli.” Vairāki bijušie Ventspils draudzes kora diriģenti tagad kalpo citās draudzēs Latvijā un arī ārpus Latvijas. Rudīte atzīst, ka nereti pieķer sevi pie domas – es taču to vai citu darbu izdarītu daudz ātrāk un labāk nekā jaunie mūziķi, tomēr viņa cenšas mācīties pacietību un atcerēties, ka arī viņai reiz ļāva augt un eksperimentēt. “Es vienmēr saku jaunajiem mūziķiem – neapstājies pie sevis, tev ir jāmeklē nākamais, kuru vari iesaistīt korī, ansamblī vai pielūgsmes grupā. Un to viņi arī dara. Esam sapratuši, ka koris var pastāvēt, ja esam kopā vairākas paaudzes, kuras viena otru papildina. Jaunie mācās un vēro pieredzējušākos un iedvesmo ar savu aktivitāti un dzirksti. Jauniešiem ir jādod iespējas kalpot, jo šobrīd visapkārt ir daudz piedāvājumu. Ja viņi neatradīs vietu draudzē, atradīs to citur.”

Kad Rudīte runā par vairākām paaudzēm, tad tas ietver arī bērnus. Tā kā iepriekš daudzas jaunās ģimenes par iemeslu nedziedāšanai korī minējušas bērnus, tad tika meklēts risinājums. Pirmā šo uzskatu lauza Rudītes māsīca, kas, gadu laikā kļūstot par piecu aktīvu bērnu mammu, nepārtrauca kalpošanu korī. Pamazām pievienojās arī citas ģimenes. Rudīte atzīst, ka mēģinājumi kopā ar apmēram desmit bērniem bijuši jautri! “Apkopējai tas bija ieguvums, jo grīdas, lienot pa solu apakšām, tika izslaucītas. Dažkārt bija tik skaļi, ka nespēju sadzirdēt, vai koris dzied pareizi, tomēr sapratām – tas ir pareizais virziens.” Šī gada janvārī paralēli kora mēģinājumiem uzsākām bērnu muzikālos vakarus. Vecāki varēja mierīgi dziedāt korī, jo viņu 20 bērni atsevišķi muzicēja un radoši darbojās ar brīnišķīgiem skolotājiem. Ceram, ka pēc Covid-19 ierobežojumiem varēsim to atkal atsākt.”

Atgriežoties sarunā pie Dziesmu svētkiem un ārkārtas situācijas risinājumiem, nākas secināt, ka piepildījušies vārdi no Dziesmu svētku repertuārā iekļautās dziesmas – “dziedi kā vēl nekad.” Sapratuši, ka mēģinājuma laiki arī ārkārtējā situācijā ir jāizmanto, jo viegli ir tos pazaudēt un aizpildīt ar citām lietām, koristi dziedāja “kā vēl nekad” – attālināti. “Te noderēja mana pieredze darbā. Ja jau skolā un Kultūras centrā varu vadīt kori attālināti, tad kāpēc ne draudzē? Sākumā darbojāmies WhatsApp grupā. Mums ir tradīcija, ka kora mēģinājumus dziedātāji iesāk ar nelielu uzrunu un lūgšanu. Šajā laikā ievadvārdi dažādos veidos tika nosūtīti korim video, audio formātā vai rakstiski. Pirmās reizes, kad visi mēģinājuma laikā satikāmies virtuāli, bija ļoti aizkustinošas! Vēlāk sākām izmantot platformu Zoom, kurā kopīgi lūdzām, lasījām Dieva vārdu, skatījāmies dažādus muzikālus video, dalījāmies Zoom istabās, lai mazākās grupās veiktu kādus uzdevumus, spēlējām pat spēles un svinējām dzimšanas dienas. Kādā no mēģinājumiem sadalījāmies pa divi un sazvanījāmies, lai parunātos viens ar otru. Pat vīri atzina, ka bija norunājuši apmēram 40 minūtes, tas tenoriem un basiem ir neticami daudz!”

Šobrīd pasaulē vēl nav interneta platformas, kurā viss koris vienlaikus varētu dziedāt un mēģināt. Ventspils koris veidoja mēģinājumu tiešraides, kurās turpināja apgūt Dziesmu svētku repertuāru un kopdziesmas svētdienām. Pamazām tiešraidēm pievienojās dziedātāji no citām Latvijas draudzēm. Netika aizmirsts arī par mazajiem dziedātājiem, katrā mēģinājumā veltot kādu dziesmu īpaši bērniem.

“Šis laiks mūs satuvināja arī ar citām draudzēm,” atzīst Rudīte. “Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojumā Ventspils koris “devās” uz Skrīveriem ar vairākām video ierakstītām dziesmām. Kā pateicību mēs saņēmām virtuālo ekskursiju pa Skrīveriem. Maijā bija paredzēts svinēt Ventspils draudzes kora 150 gadu jubileju. Ideju neatmetām, un, sadarbojoties ar Māri Dravnieku un Muzikālās kalpošanas apvienību, virtuāli saaicinājām tiešraidē dziedātājus no dažādām Latvijas draudzēm. Kori un ansambļi atsūtīja Dziesmu svētku dziesmas video formātā, tās pārraidījām pamīšus ar Ventspils draudzes kora dziedājumu. Visi kopā tiešraidē vienojāmies kopkora dziesmā “Cik liels mūsu Dievs”. Laikā, kad bija neziņa, mēs centāmies ieraudzīt iespējas, kuras varam izmantot, lai darbs neapstātos, lai dziedātāji nepazustu, neiegrimtu neziņā un nedrošībā. Šis laiks mūs vēl vairāk saliedēja.”

Rudītei izdodas panākt, ka arī daudzkārt dziedāta un dzirdēta dziesma tiek dziedāta kā vēl nekad, ka ne vien koristu, bet arī klausītāju dvēseles līdzi dzied. Kā to panākt? Rudīte, pievienojoties mācītāja Edgara Maža sacītajam, piekrīt, ka kora dziesmas nav reklāmas pauzes dievkalpojumā. “Vienmēr cenšamies dziedāt tā, lai uzrunātu draudzi. Dziesmas ir dažādas liecības, Bībeles stāsts, pielūgsme. Vienkāršākais ir skaidrot korim tekstu. Bet dziesma ir jāpiedzīvo un jāizdzīvo, tad tā būs pa īstam. Mēs ļoti cenšamies, lai dziesma “nepaliek pie notīm”. Un tomēr, tikai tad, kad esi iemācījies izdziedāt pareizus nošu augstumus un ilgumus, strādājis pie intonācijas, saprotami izdziedi vārdus, tad arī vari sākt domāt, kā vēsti nodot kādam citam. Lasot no lapas, dažkārt dziedātājs pats nespēj izsekot līdzi dziesmas domai, kur nu vēl klausītājs. Tādēļ bieži vien korī uzdodam mājasdarbus, aizsūtām dziesmu ierakstus, lai mājās klausītos un mācītos melodiju un vārdus. Kamerkorī “Matejs” esam rīkojuši atdziedāšanu pa kvartetiem. Jāatzīst, ka tas prasa laiku un ne vienmēr lielajā dzīves skrējienā tas izdodas, bet mēs cenšamies.”

Pavisam droši, ka arī Dziesmu svētkos 2021. gadā, ja Dievs mums ļaus tos svinēt, dziedātāji dziedās un dziesmas skanēs kā vēl nekad! Dziesmu svētku repertuārs ir apgūts. Līdz nākamajam gadam, iespējams, daudzi mācēs dziesmas no galvas, nebūs vairs jāmeklē pareizā rindiņa notīs. Dziesmu ieraksti un mēģinājuma tiešraides vēl joprojām ir atrodamas Muzikālās kalpošanas apvienības Youtube kanālā, kas vēlas, vēl var pievienoties, mācīties un nākamā gada jūlijā dziedāt kopā ar simtiem citu koristu Kuldīgā. “Mans aicinājums katram kora, ansambļa un pielūgsmes grupas dziedātājam un mūziķim ir palūkoties apkārt un atrast kādu, ko uzaicināt savā pulkā. Īpaši vēlos iedrošināt jaunos vecākus nākt dziedāt kopā ar bērniem. Šis ir īstais laiks, lai papildinātu draudzes dziedātāju, mūziķu un diriģentu rindas un nākamā gada Dziesmu svētkos, ja mums būs ļauts tos svinēt, vēl vairāk cilvēku varētu piedzīvot Dieva mīlestību!” visu Dziesmu svētku organizētāju vārdā aicina Rudīte Tālberga. Pievienojies, lai dziedātu kā vēl nekad – pateicoties, slavējot, pielūdzot, apliecinot un atklājot, cik liels ir Dievs!

Sagatavoja: Estere Roze
Foto: Andris Sproģis