Draudzes pilnsapulces protokola izraksta paraugs (izmaiņas vadībā)

01.12.2014