Draudzes pilnsapulces protokola izraksta paraugs (izmaiņas nolikumā)

01.12.2014