Dieva svētību horizonti - decembris 2023

01.12.2023

 

Iesākot šo gadu, bīskaps Kaspars Šterns visus aicināja ieraudzīt, novērtēt un izmantot Dieva svētības. Uz to mūs mudināja arī psalmu vārdi, kas bija izvēlēti kā katra mēneša pārdomu teksts. No dažādiem aspektiem mēs varējām paskatīties, kas Bībeles izpratnē ir svētīgs cilvēks un svētīga tauta.

Šī gada pēdējā mēneša pārdomu vārdi tālu paplašina mūsu skata horizontus. Nav vairs runa par kādiem atsevišķiem cilvēkiem vai vienu tautu. Psalmista skats ir globāls, visu pasauli aptverošs. Tas tiešām būtu brīnišķīgi, ja visa pasaule zinātu Dieva ceļu un pa to ietu! Nebūtu vairs ne karu, ne vardarbības, nevajadzētu tērēt milzu līdzekļus ieroču ražošanai. Cilvēki varētu dzīvot labklājībā, savstarpējā mīlestībā un saticībā.

Vai tad tautas nezina Dieva ceļu? Nu labi, nerunāsim par Āfriku, Āziju vai arābu valstīm, bet vai tad “kristīgā” rietumu pasaule patiešām nezina Dieva ceļu? Izrādās, ka tomēr vai nu nezina, vai arī ir apmaldījusies. Jo pasaule šodien straujiem soļiem iet pilnīgi pretējā virzienā, proti, projām no Dieva. Dieva ceļš joprojām eksistē un ir visiem pieejams, taču cilvēks izvēlas sev posta ceļu. Rietumu pasaulē ar likumiem arvien vairāk tiek nostiprināts jauns elks – cilvēks. Arī Latvijā Dieva tronī “rāpjas” cilvēks. Kādas tam būs sekas? Tautām būs jāiepazīst Dieva lāsts. Jo svētības pretstats ir lāsts. Tas ir vairāk nekā traģiski, jo runa jau nav par ērtāku vai mazāk ērtu ceļu, bet par glābšanu vai bojāeju. Tepat blakus ir brīnišķs ceļš, uz kura ir Dieva glābšana, palīdzība un svētība, bet tautas to neievēro.

Mums ir jābūt kā Dieva praviešiem, kam sāp savas tautas grēki, kas neklusē, bet vienmēr un visos apstākļos norāda uz Kristus ceļu.

Mums ir jādomā par savu atbildību. Kristieši ar klusēšanu un nekā nedarīšanu atbalsta Dieva gāšanu no troņa un šī jaunā elka, cilvēka, iecelšanu Viņa vietā. Protams, mēs nevienu nevaram ar varu piespiest iet pa Dieva ceļu. Bet mēs varam darīt zināmu Dieva ceļu, rūpēties, lai kristiešu sludinātais Dieva ceļš netiktu piesārņots ar kompromisiem un izskaistinājumiem, lai tas nepārvērstos par filozofiju un morāli. Tā ir mūsu atbildība un pienākums arī tad, kad ērtāk būtu izlikties akliem un kurliem un neko nedarīt. Kristieši ir atbildīgi par pasauli, par savu valsti, savu pilsētu. Visi kopā veidojam draudzi un esam atbildīgi par to, kāda tā ir. Mums katram pieder daļa no draudzes dvēseles. Mēs kopā audzējam to koku, kas nes vai nu labus, vai rūgtus augļus. Vai tu jūties līdzatbildīgs par to, kāda ir tava draudze? Vai mēs izjūtam savu vainu un atbildību par to, kāda ir tā vide, kurā mēs dzīvojam? Pasauli mēs nepārtaisīsim. Mums arī nav jāmēģina ar pasaulīgiem līdzekļiem cīnīties pret to, kas notiek pasaulē, bet mums ir jābūt kā Dieva praviešiem, kam sāp savas tautas grēki, kas neklusē, bet vienmēr un visos apstākļos norāda uz Kristus ceļu.

Prāta atziņām tikai tad būs vērtība, ja mēs ne tikai zināsim par Kristu, bet būsim Viņu piedzīvojuši un ikdienā staigāsim ar Viņu.

Mēs paši nedrīkstam nomaldīties. Es nešaubos, ka kristieši labi zina šo ceļu. Bet prāta atziņām tikai tad būs vērtība, ja mēs ne tikai zināsim par Kristu, bet būsim Viņu piedzīvojuši un ikdienā staigāsim ar Viņu. Zināšanas ir jāliek lietā. Pa Dieva ceļu ir jāstaigā, Viņa palīdzība ir jāpiedzīvo, zem Viņa svētības ir jādzīvo. Neapmaldīties pašiem, lai mēs nekļūtu par viltus ceļa rādītājiem citiem. Arī kristietis un draudze ļoti ātri var “aizbraukt pa nepareizu ceļu”. Kā rīkoties, lai neiekristu maldu mācību valgos, noturētos Kristus ceļā, neļautu grēkam un pasaules garam ienākt sevī? Autovadītājiem ir pieejamas dažādas mobilās aplikācijas, kas palīdz atrast īsto ceļu. Bet Dievs ir domājis arī par Saviem bērniem. Viņš katrā no mums ir ielicis Waze, kas droši mūs ved pa labāko ceļu uz pareizo mērķi. Tas ir Dieva Svētais Gars tevī. Klausi Viņa norādēm, nekad neizslēdz šo “aplikāciju”! Tikai tā mēs varēsim paši nenomaldīties un citiem dot patiesas zināšanas par Dieva ceļu un Viņa svētību. Tas ir mūsu uzdevums un atbildība, mūsu darbalauks, – ja ne visa pasaule, tad mūsu tauta, pilsēta, draudze un tuvākā apkārtne.

Dr. Ilmārs Hiršs
LBDS mācītājs emeritus