Dieva mācībā - jūlijs 2020

29.05.2020

 

Grūtā brīdī, kādā atrodas arī Dāvids, esam gatavi ko mācīties. Nav patīkami apzināties, ka nezini. Mācība ir bagātība, kuras pašam nav, bet kura ir dzīvei nepieciešama, un tā ir jāsaņem no ārpuses. Priecājies, ja ir apstākļi, kuri piespiež iet pie Dieva mācībā.

Šī ir Dāvida lūgšana par nākotni. Viņš raugās uz priekšu, gatavs iet Dieva ceļos. Ne tikai mācīties tos saprast, bet ar apņēmību rīkoties pēc Dieva prāta. Dieva ceļi ir jāiemācās. Tie bieži nesakrīt ar mūsu  plānotajiem ceļiem. Dievs māca mūs soli pa solim apgūt ticības ceļus. Ceļus, kuros ejam ar Viņu. Iemācīties nozīmē spēt iet arī tad, kad soļi jāsper ticībā, nejūtot Dieva klātnību. Visiem Dieva ceļš nav vienāds. Nevaram to iemācīties viens no otra. Dievs māca katram savu ceļu. Mūsu vērtību rada ne salīdzināšana ar citiem, bet iekļaušanās  Dieva plānā. Turp ved Dieva mācīts ceļš. Un Dievs mums vēlas to atklāt. Dieva ceļi atklājas Dieva Vārdā. Mēs vēlamies būt Svētā Gara vadībā, bet Svētais Gars dus uz Rakstiem. Un ne vien Raksti, pats Dievs ir vēlējies mums mācīt Savus ceļus.

Kādi ir Dieva ceļi pasaulē? Kādas ir Dieva intereses, uz kurām ved Viņa ceļš? Dāvida lūgšana bija – aizved mani no ienaidnieka. Dieva doma – radi ceļa rādītāju tiem daudzajiem, kuri šo Psalmu lasīs. Dievs, kādu ceļu Tu ej, kādu vēlies man iemācīt? Mēs esam sūtīti pasaulē pārstāvēt Dieva intereses. Un tas ir jāiemācās. “Māci man, Dievs, Tavus ceļus!” Viņš mācīs. Apņemies tos arī iet!

Edgars Godiņš
mācītājs