Dieva audzināti - septembris 2023

01.09.2023

 

Dievs audzina mūs gan individuāli, gan kā draudzi stingri stāvēt tajā, ko Viņš ir teicis Savā vārdā. Ja ļaujam, lai Dievs mūs audzina caur Savu Vārdu, tad tas ir resurss mūsu spēkam, padomam, iedvesmai, gudrībai un Dieva vadībai ikdienā. Šodien ir tik daudz izaicinājumu, ir spiediens iet uz kompromisiem, tādēļ jo īpaši Dievs aicina būt stipriem un pastāvēt Viņa Vārdā. Bībelē lasām arī, ka svētīgs cilvēks, kas atrod spēku Dievā. Tiem, kas nodevuši savas dzīves Dievam un ļāvuši, lai Dievs viņus veido un audzina, ikvienā situācijā būs padoms no Dieva, kā pastāvēt stiprā paļāvībā uz Viņu.

Dievs mani īpaši ir audzinājis pēdējo gadu laikā, kad mācījos Baltijas Pastorālajā institūtā. Laiks kopā ar citiem kursabiedriem un pasniedzējiem ļāva man stiprināt ticību, attīstīt un pilnveidot Dieva piešķirtās dāvanas, veidot savu raksturu līdzīgāku Kristum, kā arī iegūto pielietot praksē, kalpojot draudzē un līdzcilvēkiem. Pašlaik kopā ar sievu Kristīni vadām divu mēnešu misijas braucienu ģimenēm pa Īriju un Skotiju. Tas ir aizraujošs piedzīvojums – kalpot un nest Labo vēsti šajās zemēs. Piedzīvoju, ka tas, ko Dievs ir ielicis manī, palīdz iziet cauri grūtībām, ar kurām saskaramies.

Septembrī skolēni un studenti uzsāks mācības. Kādi ir pieņēmuši izaicinājumu sākt mācības BPI, kas ir īpašs aicinājums atsaukties Dieva darbam. Lai šis ir laiks, kurā pakļaujamies Dieva audzināšanai! Tas nesīs augļus mūsu dzīvēs, kalpojot un svētījot citus caur to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvēs.

Juris Beķeris-Brīvkalns
BPI 2023. gada absolvents