Videouzrunas kursā "40 dienas ar mērķi"

29.09.2020

 

1. nedēļa Kādēļ es dzīvoju uz zemes? Mācītājs Edgars Mažis

2. nedēļa Pielūgsme: tu esi radīts par prieku Dievam Mācītājs Ainars Baštiks

3. nedēļa Sadraudzība: tu esi radīts Dieva ģimenei LBDS SKA vadītāja Agnese Megne

4. nedēļa Pieaugšana: tu esi radīts, lai kļūtu līdzīgs Kristum Mācītājs Kārlis Kārkliņš

5. nedēļa Kalpošana: tu esi radīts, lai kalpotu Dievam Mācītājs Pēteris Eisāns

6. nedēļa Evaņģelizācija: tu esi radīts noteiktam uzdevumam Sludinātājs Toms Bermaks