Kursa apraksts - kas, kāpēc, kā?

08.07.2020

Viens no veidiem, kā mēs, Latvijas Baptistu draudžu savienības draudzes, varam svinēt mūsu draudžu 160 gadu pastāvēšanu, ir – kopīgi garīgi augot un daloties ar Labo Vēsti! Tāpēc aicinu visas baptistu draudzes, sākot no 4. oktobra, iesaistīties 6 nedēļu māceklības un evaņģelizācijas kursā 40 DIENAS AR MĒRĶI.
     - LBDS bīskaps Kaspars Šterns

Kas ir kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI?
Kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI ir 40 dienu ilgs, visu draudzi aptverošs garīgās izaugsmes kurss.

Ko tas nozīmē?
40 dienu ilgs
- no katra dalībnieka tiek sagaidīta apņemšanās būt daļai no kursa uz laiku, kas nav ilgāks par 6 nedēļām.
Visu draudzi aptverošs – kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI caurstrāvo visu draudzes dzīvi. Kursā iesaistās visi –  mācītājs, draudzes padome, diakoni, sieviešu kalpošana, svētdienskola, jauniešu kalpošana, koris, mazās grupas u.c.
Garīgās izaugsmes kurss – kursa pamatā ir 5 biblisku cilvēka dzīves mērķu aplūkošana:
  Pielūgsme – Tu esi radīts par prieku Dievam
  Sadraudzība – Tu esi radīts Dieva ģimenei
  Pieaugšana – Tu esi radīts, lai kļūtu līdzīgs Kristum
  Kalpošana – Tu esi radīts, lai kalpotu Dievam
  Evaņģelizācija – Tu esi radīts noteiktam uzdevumam

Kam šis kurss ir domāts?
Kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI ir garīgās izaugsmes kurss draudzei, kas galvenokārt ir vērsts uz kristiešu garīgās dzīves veidošanu, turklāt tā ir arī iespēja aicināt piedalīties draudzes locekļus, kas, iespējams, ikdienā nav gatavi aktīvi runāt par savām attiecībām ar Jēzu Kristu. Kurss ir veidots tā, lai būtu iespēja aicināt arī savus draugus, kolēģus, skolas biedrus un citus cilvēkus, kas izrāda interesi par kristietību.

Kāpēc tieši 40 DIENAS?
Bībelē vairākkārt tiek minēts, ka Dievs cilvēku dzīvēs īpaši lieto tieši 40 dienu periodus. Piemēram:
Noa dzīve izmainījās, kad lietus bija lijis 40 dienas;
Mozus dzīve pārvērtās un vairs nekad nebija tāda pati pēc 40 dienām, kas tika pavadītas Sinaja kalnā;
Kristus pavadīja ļoti nozīmīgas 40 dienas tuksnesī pirms Savas kalpošanas sākuma;
Mācekļi tika izmainīti, pavadot 40 dienas kopā ar Kristu pēc Viņa augšāmcelšanās.

No kā sastāv kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI?
Kursu 40 DIENAS AR MĒRĶI veido 3 līdzvērtīgi svarīgas daļas:
1. Kursa laikā katru svētdienu mācītājs svētrunā runā par vienu no Dieva pieciem nodomiem cilvēka dzīvei.
2. Kursa laikā katru dienu katrs dalībnieks individuāli lasa vienu no 40 nodaļām mācītāja Rika Vorena grāmatā „Mērķtiecīga dzīve”.
3. Kursa laikā reizi nedēļā dalībnieki satiekas diskusiju grupās, lai, izmantojot īpaši sagatavotu video uzrunu un diskusiju materiālus, kopīgi pārrunātu un diskutētu par lasīto un dzirdēto.
Šis kurss ir īpaši piemērots studijām grupās un balstās uz savstarpējo saskarsmi.

Kas jādara, ja vēlies, lai Tavā draudze iesaistītos projektā 40 DIENAS AR MĒRĶI?
Lūdz Dievu un runā ar savas draudzes vadību par iespēju rīkot savā draudzē kursu 40 DIENAS AR MĒRĶI.
Sazinies, rakstot uz LBDS: kanceleja@lbds.lv vai zvanot pa tālr. 20390979, un informē par vēlmi vai lēmumu rīkot kursu savā draudzē.

Nākamie soļi
Kad būsiet pieteikuši savu draudzi šim kursam, mēs sazināsimies ar jums un izstāstīsim par nākamajiem soļiem, nosūtīsim visus materiālus – kursa vadīšanas rokasgrāmatu, diskusiju materiālus drukātā vai elektroniskā veidā, video uzrunas, svētrunu un svētdienskolas materiālus.
Katram dalībniekam individuāli vai draudzei kopā jāiegādājas Rika Vorena grāmata „Mērķtiecīga dzīve” . Grāmata pieejama veikalā AMNIS. Grāmatas audio ierakstu angļu valodā ir iespējams lejupielādēt bez maksas.
Grupu vadītāji aicināti ieplānot laiku un pieteikties Mazo grupu un kursa 40 DIENAS AR MĒRĶI vadīšanas apmācībām:
     - 5. septembrī 10:00-16:00 - Rīgā, Savienības namā, Lāčplēša ielā 37;
     - tos, kam nav iespējams apmeklēt apmācības klātienē, aicinām uz apmācībām Zoom platformā 10. septembrī 18:30 - 20:30; pirms šīs apmācības būs patstāvīgi jāiepazīstas ar nosūtītajiem materiāliem.
Pieteikšanās apmācībām līdz 24. augustam, aizpildot anketu šeit.

Kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI ir īpašs laiks visai draudzei. No vienas puses tas ir izaicinājums, bet no otras puses – bagātīgu svētību apsolījums. Izaicinājums tāpēc, ka tas liek ikvienam izvērtēt savas attiecības ar Dievu un apkārtējiem cilvēkiem. Svētību apsolījums, jo Dievs vēlas darīt Savu darbu un Viņš to darīs. Jūsu draudzei tā var būt iespēja būt vienotai kopīgā skatījumā, prātā un Garā.

Lai Dievs svētī Jūsu draudzi, ka tā piedzīvo Viņa spēku!