Mihails Voronovs

mācītājs un kapelāns
Kalpošanas vieta: „Jēzus Kristus atkalnākšanas” Balvu baptistu draudze un Rīgas Šķirotavas cietums Dzimšanas datums: 19.02.1963Licencēts par sludinātāju: 23.01.2005Ordinēts par mācītāju: 19.12.2010
+371 25903425