Lauris Tartars

mācītājs
Dzimšanas datums: 25.01.1970Licencēts par sludinātāju: 03.06.2001Ordinēts par mācītāju: 26.08.2012
+371 26742455