Jānis Pallo

LBDS mācītājs emeritus
Dzimšanas datums: 07.12.1948Licencēts par sludinātāju: 28.09.1980Ordinēts par mācītāju: 01.10.1985
+371 67113616+371 29297811