Jānis Balodis

LBDS pensionēts mācītājs
Dzimšanas datums: 19.01.1944Licencēts par sludinātāju: 11.12.1972Ordinēts par mācītāju: 11.12.1988
+371 29449699